หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2559
 

( 17 -20 กุมภาพันธ์   25ุ60)

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไฮ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน 
     
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
การแข่งขันกีฬา -กรีฑา ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ( 17- 20 กุมภาพันธ์ 2560)
การแข่งขัน กีฬา -กรีฑา ภายใน ปีการศึกษา 2559 ( 14 - 15 ธันวาคม 2559)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหามหาราชินี)
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ของโรงเรียนบ้านหนองไฮ ( 26 มิถุนายน 2559)

ข่าวการศึกษา จากครูบ้านนอกดอตคอม
 


ข่าวการศึกษา เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ข่าวการศึกษา

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/widget.html