.

"คุณธรรมนำชีวี ไอซีทีรอบรู้  สู้งาน  ประสานสังคม  นิยมการกีฬา"

 
 
 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.158.199.217
คุณเข้าชมลำดับที่ 530,304
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
กันยานยน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 21 กันยานยน 2561
 
  หน้าหลัก    ทำเนียบผู้บริหาร 
ทำเนียบผู้บริหาร
 

 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

ตั้งแต่

ถึง

1

นายทุย  อันทวาปี

 

ครูใหญ่

พ.ศ. 2477

พ.ศ. 2480

2

นายสมโภชน์  เทียนสุวรรณ

ป.

ครูใหญ่

พ.ศ. 2480

พ.ศ. 2482

3

นายอำนวย ชัยศิริ

พ.ป.

ครูใหญ่

พ.ศ. 2482

พ.ศ. 2485

4

นายจันทร์ บุพผารัตน์

ว.

ครูใหญ่

พ.ศ. 2485

พ.ศ. 2487

5

นายปรีชา สุวรรณธาดา

พ.

ครูใหญ่

พ.ศ. 2487

พ.ศ. 2490

6

นายสุชาติ ปทุมขำ

พ.ป.

ครูใหญ่

พ.ศ. 2490

พ.ศ. 2492

7

นายวัลลภ ภวภูตานนท์

พ.

ครูใหญ่

พ.ศ. 2492

พ.ศ. 2495

8

นายวิเชียร ป้อมประกาย

พ.ป.

ครูใหญ่

พ.ศ. 2495

พ.ศ. 2497

9

นายเชียร  วัฒนสุข

พ.

ครูใหญ่

พ.ศ. 2497

พ.ศ. 2498

10

นายวีระ  มะโนรัตน์

พ.ป.

ครูใหญ่

พ.ศ. 2498

พ.ศ. 2506

11

นายเทียบศักดิ์  สุวรรณธาดา

พ.ม.

ครูใหญ่

พ.ศ. 2506

พ.ศ. 2510

12

นายบุญศรี  สิงห์สุพรรณ

พ.ม.

ครูใหญ่

พ.ศ. 2510

พ.ศ. 2514

13

นายบัญญัติ  วัฒายุ

พ.ป.

ครูใหญ่

พ.ศ. 2514

พ.ศ. 2515

14

นายเถวียน  ภูมาศ

พ.อ.

ครูใหญ่

พ.ศ. 2515

พ.ศ. 2522

15

นายคำเซี่ยน  ผือโย

พ.ป.

ครูใหญ่

พ.ศ. 2522

พ.ศ. 2523

16

นายคำเชี่ยน  ผือโย

พ.ป.

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2523

พ.ศ. 2528

17

นายประดิษฐ์  ปะกินัง

ค.บ.

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2528

พ.ศ. 2542

18

นายประดิษฐ์  ปะกินัง

ค.บ.

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2544

19

นายโกศล  ปะกิระณะ

ค.บ.

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2544

20

นายสันติพงษ์  วงษาไฮ

ค.บ.

อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2547

21

นายสันติพงษ์  วงษาไฮ

ค.บ.

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2549

22

นายโกศล  ปะกิระณะ

ค.บ

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550

23

นายโกสิน กันหา

ค.ม.

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2550

ปัจจุบัน

 

 

 
 
นายโกสิน กันหา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 
 

 
 
 

 
: โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.มค. 2
99 หมู่ที่ 13 บ้านหนองไฮพัฒนา ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 043-902491
Email : krunan@nonghai.net