.

"คุณธรรมนำชีวี ไอซีทีรอบรู้  สู้งาน  ประสานสังคม  นิยมการกีฬา"

 
 
 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.158.199.217
คุณเข้าชมลำดับที่ 530,311
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
กันยานยน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 21 กันยานยน 2561
 
  หน้าหลัก    ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน
 

 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

                โรงเรียนบ้านหนองไฮ   ที่ตั้ง 99    หมู่ที่  13  ตำบลหนองไฮ    อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2     โทรศัพท์ / โทรสาร043 - 902491     
e- mail : kosin2503@gmail.com          Website : 
www.nonghai.net     เปิดสอนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น      มีเนื้อที่  8  ไร่  2   งาน   24   ตารางวา        เขตพื้นที่บริการ  9  หมู่บ้านได้แก่

1.             หมู่ที่  1  บ้านหนองไฮ

2.             หมู่ที่  2  บ้านหนองไฮ

3.             หมู่ที่  บ้านโคกใหญ่

4.             หมู่ที่  4  บ้านขามป้อมน้อย

5.             หมู่ที่  9  บ้านโคกสีไฮ

6.             หมู่ที่  11  บ้านบูรพาสามัคคี

7.             หมู่ที่  13  บ้านหนองไฮพัฒนา

8.             หมู่ที่  15  บ้านชาติพัฒนา

9.             หมู่ที่  17  บ้านหนองคึม

ข้อมูลอาคารสถานที่

  อาคารเรียนและอาคารประกอบ  6  หลัง  ได้แก่ 

อาคารเรียน                               จำนวน           3    หลัง 

อาคารอเนกประสงค์              จำนวน           1    หลัง  

โรงอาหาร                                 จำนวน           1    หลัง

ห้องสมุด                                    จำนวน           1    หลัง

 เรือนเพาะชำ                            จำนวน           1    หลัง

โรงจอดรถ(ครู)                         จำนวน            1      หลัง

โรงจอดรถ(นักเรียน)               จำนวน           1     หลัง

โรงผลิตน้ำดื่มขาว-เขียว          จำนวน            1    หลัง  

 ส้วม                                            จำนวน           4    หลัง

สนามกีฬา                                  จำนวน           3    สนาม

สนามเด็กเล่น                            จำนวน           1    แห่ง

โรงผลิตน้ำดื่ม/น้ำใช้               จำนวน          1     หลัง

                 จำนวนห้องเรียนทั้งหมด      11   ห้องเรียน   

 
 
นายโกสิน กันหา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 
 

 
 
 

 
: โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.มค. 2
99 หมู่ที่ 13 บ้านหนองไฮพัฒนา ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 043-902491
Email : krunan@nonghai.net