.

"คุณธรรมนำชีวี ไอซีทีรอบรู้  สู้งาน  ประสานสังคม  นิยมการกีฬา"

 
 
 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.224.108.85
คุณเข้าชมลำดับที่ 502,153
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
 
  หน้าหลัก    ข้อมูลนักเรียน 
ข้อมูลนักเรียน
 
ข้อมูลนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองไฮ      ปีการศึกษา 2560
( ข้อมูล  10  มิถุนายน  2560 )
ชั้น
จำนวนนักเรียน
ครูประจำชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล1 (เดิมอนุบาล 3 ขวบ) - - -  
อนุบาล 2 (เดิมอนุบาล 1)
15

11
26
นางสาวลำปาง  ผาสุก
อนุบาล  3 (เดิมอนุบาล 2)
11
5
16
นางสาวกนกพร ผดุงกิจ
รวมระดับ
ก่อนประถมศึกษา
26
16
42
 
ประถมศึกษาปีที่ 1

 13

13
26
นางนภาวรรณ  ปักขันติ
ประถมศึกษาปีที่ 2
12
19
31
นายสมหมาย   ปาปะไพ
ประถมศึกษาปีที่ 3
17
12
29
นายบุญตา  ประนิล
ประถมศึกษาปีที่ 4
12
12
24
นางอัญญาณี  ภูตะลุน
ประถมศึกษาปีที่ 5
13
8
21
นายธงชัย  ประจุดทะศรี
ประถมศึกษาปีที่ 6
17
7
24
นายปานชัย  ปาปะไพ 
รวมระดับ
ประถมศึกษา
84
71
155
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1
19
11
30
นางวรากร  ศรีอำรุง
มัธยมศึกษาปีที่ 2
10
7

17
นายอำนาจ  อินโท่โล่
มัธยมศึกษาปีที่ 3
9
1
10
นายวิพล  ปาปะขำ
รวมระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
38
19
57
 
รวมทั้งสิ้น
148
106
254
 

 

ทะเบียนนักเรียน 2560.xlsx
ข้อมูลนักเรียน 10 มิย.xls
0 นักเรียน 2560 -2.xlsx
 
 
นายโกสิน กันหา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 
 

 
 
 

 
: โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.มค. 2
99 หมู่ที่ 13 บ้านหนองไฮพัฒนา ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 043-902491
Email : krunan@nonghai.net