.

"คุณธรรมนำชีวี ไอซีทีรอบรู้  สู้งาน  ประสานสังคม  นิยมการกีฬา"

 
 
 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.196.107.247
คุณเข้าชมลำดับที่ 399,427
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
พฤษภาคม 2560
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
  หน้าหลัก    ข้อมูลนักเรียน 
ข้อมูลนักเรียน
 
ข้อมูลนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองไฮ      ปีการศึกษา 2559
( ข้อมูล  10  มิถุนายน  2559 )
ชั้น
จำนวนนักเรียน
ครูประจำชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
10
5
15
นางเกศรี  หงษ์พิมพ์
อนุบาล  2
13
13
26
นางกุลฑล  บุญวิเศษ
รวมระดับ
ก่อนประถมศึกษา
23
18
41
 
ประถมศึกษาปีที่ 1

 11

20
31
นางนภาวรรณ  ปักขันติ
ประถมศึกษาปีที่ 2
17
14
31
นายสมหมาย   ปาปะไพ
ประถมศึกษาปีที่ 3
9
12
21
นายบุญตา  ประนิล
ประถมศึกษาปีที่ 4
14
7
21
นางอัญญาณี  ภูตะลุน
ประถมศึกษาปีที่ 5
18
6
24
นายธงชัย  ประจุดทะศรี
ประถมศึกษาปีที่ 6
14
17
31
นางจิลาวัลย์  ประจุดทะศรี 
รวมระดับ
ประถมศึกษา
83
76
159
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1
11
7
18
นายเถวียน  ประวิเศษ
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8
2

10
นายอำนาจ  อินโท่โล่
มัธยมศึกษาปีที่ 3
12
13
25
นายวิพล  ปาปะขำ
รวมระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
31
22
53
 
รวมทั้งสิ้น
137
116
253
 

 

ทะเบียนนักเรียน 2559.xlsx
ข้อมูลนักเรียน 10 มิย 51-59.xls
รายชื่อนักเรียน 59.rar
 
 
นายโกสิน กันหา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 
 

 
 
 
 

 
: โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.มค. 2
99 หมู่ที่ 13 บ้านหนองไฮพัฒนา ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 043-902491
Email : krunan@nonghai.net