.

"คุณธรรมนำชีวี ไอซีทีรอบรู้  สู้งาน  ประสานสังคม  นิยมการกีฬา"

 
 
 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.158.199.217
คุณเข้าชมลำดับที่ 530,314
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
กันยานยน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 21 กันยานยน 2561
 
  หน้าหลัก    รายละเอียดสาส์น 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ประวัติ นายโกสิน  กันหา

     เกิดวันที่   15  พฤษภาคม    2503   ที่บ้านขามป้อม ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม   จ.มหาสารคาม    
ภูมิลำเนา  บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่บ้านขามป้อม   ต.ขามป้อม   .วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
บิดาชื่อ              นายสุข  กันหา 
มารดาชื่อ        นางน้อย   กันหา
การสมรส        สมรสกับนางสุดาลักษณ์     กันหา    ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ   โรงพยาบาลวาปีปทุม
                         มีบุตร  2 คน คือ

               1. นางสาวกนิษฐา  กันหา
               2. นางสาวนฤชยา  กันหา
ประวัติการศึกษา

              .ศ  2514            จบชั้น ป.4 ที่ ร..บ้านขามป้อม

              . 2517             จบชั้น ป. 7  ที่โรงเรียนเมืองวาปีปทุม

              พ.. 2522            จบชั้น ม..5  ที่โรงเรียนวาปีปทุม

              พ.2524              สำเร็จ ปกศ.สูง  ที่สถาบันราชภัฏมหาสารคาม

              พ..2528             ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเอกคณิตศาสตร์ ที่สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์

              .. 2548            ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ที่มหาวิทยาลัย
                                         ราชภัฏมหาสารคาม

 

วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

พัฒนาตน  พัฒนาคน    พัฒนางาน    ประสานสัมพันธ์

 

คติประจำใจ

“อัตตาหิ  อัตตโน  นาโถ”    ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

 

ประวัติการทำงาน

-     1  พฤษภาคม  2524  ที่โรงเรียนบ้านโพนทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  
ในตำแหน่ง   ครู
2   ระดับ  เงินเดือน   1,905   บาท

                 -     .. 2530  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ ระดับ  โรงเรียนบ้านขามป้อม 

 สปอ.วาปีปทุม    จังหวัดมหาสารคาม

-                   12  ..  2541  ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่

สปอ.พยัคฆภูมิพิสัย

-                   10  .. 2541   ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  โรงเรียนบ้านจอกขวาง

สปอ.วาปีปทุม

-                   1 ตุลาคม  2544  กำหนดตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาน โรงเรียนบ้านจอกขวาง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต 2

-                   3  มกราคม  2550   ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต 2  จนถึงปัจจุบัน

 

 
ผู้ประกาศ : นายโกสิน กันหา
ผู้ประกาศวันที่ :
 
 
นายโกสิน กันหา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 
 

 
 
 

 
: โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.มค. 2
99 หมู่ที่ 13 บ้านหนองไฮพัฒนา ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 043-902491
Email : krunan@nonghai.net