แหล่งเรียนรู้ โดยครูอนันต์ โสภาใฮ

    app for tablet
                    Quiz
                    Math_Quiz_Gen_Numeral
                    Math_Quiz_Gen_Real
                    balance_weight
  e - book
                     การบวก ลบ ทศนิยม   ป.5
                     การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็ม  ม. 1
                     ความเท่ากันทุกประการ  ม.2
                     ความน่าจะเป็น   ม.3
  บทเรียน Crourseware
                     ทศนิยม ชั้น ป. 5
                     การคำนวณ ใน MS - Excel
                   
 ความน่าจะเป็น ชั้น ม. 3
สื่อ web page
นายอนันต์ โสภาใฮ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
e-mail : kru_anan@hotmail.com