[กระทรวงศึกษาธิการ] [สพฐ.] [สพป.มค.2] [โรงเรียนบ้านหนองไฮ][ติดต่อเรา]
๘o พรรษามหาราชินี
  หน้าแรก
  พระราชประวัติ
  พระราชณียกิจ
  วันแม่แห่งชาติ
  ตราสัญลักษณ์
  พระบรมฉายาลักษณ์
  Google
  Sanook
  Thairath

ตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุสรณ์  เอี่ยมสะอาด  ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี  นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานการประชุม  ครม.รับทราบเรื่องตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80  พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  สำหรับแบบตราสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 1.แบบตราสัญลักษณ์ประกอบด้วย  อักษรพระนามาภิไธย  ส.ก.  อยู่ภายในวงรี  ด้านบนวงรีเป็นพระมหามงกุฎ  ภายในพระมหามงกุฎเป็นพระแสงจักรและพระแสงตรีศูลมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์โบราณมงคลพระมหาสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์ล้อมรอบวงรี  ขนาบข้างด้วยพระสัปตปฎลเศวตฉัตร  ด้านล่างวงรีเป็นเลขไทย ๘๐ อยู่ในรูปทรงของเพชร  ด้านล่างเลขไทย ๘๐ เป็นผ้าแพรแถบอักษรข้อความ  พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๐ พรรษา  12 สิงหาคม 2555 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  วันที่ 5 พฤษภาคม 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระบรมราชินีนาถอันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์  นายอนุสรณ์ กล่าวว่าตราสัญลักษณ์ทางครม.ได้แจ้งให้หน่วยงานราชการประดับตราสัญลักษณ์และประดับธงตราสัญลักษณ์ทุกที่ที่เป็นสถานที่ราชการ  ส่วนประชาชนสามารถหาซื้อตราสัญลักษณ์ดังกล่าวมาประดับบ้านในโอกาสต่อไป  เนื่องจากตราลัญลักษณ์ดังกล่าวเพิ่งได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

[กลับหน้าหลัก]

ผู้จัดทำ
เด็กหญิง กัญญาณัฐ เหล่าจันทร์  และ เด็กหญิง สุดารัตน์ นามา
ครูที่ปรึกษา อนันต์ โสภาใฮ
โรงเรียนบ้านหนองไฮ [http://www.nonghai.net] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2