[กระทรวงศึกษาธิการ] [สพฐ.] [สปพ.มค.2] [โรงเรียนบ้านหนองไฮ] [ติดต่อเรา]
ประเพณี และ วัฒนธรรมของชาวไทย
ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
ประเพณีเดือนสิบ
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
ประเพณีไหว้พระจันทร
ประเพณีลอยกระทง
Gallery1
Gallery2
Google
Sanook
Thairath[ลงด้านล่าง]

งานทำบุญเดือนสิบ

ถือได้ว่าเป็นงานประเพณีสำคัญ และเป็นวัฒนธรรมทางภาคใต้ที่มีการปฏิบัติมายาวนาน ฝั่งลึกในจิตใจของคนในภาคใต้ทุกคนที่ต้องปฏิบัติ  ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ๆ ละ สองครั้งคือ
               - งานบุญแรก (รับเปรต) ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10   (ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553)
               - งานบุญสอง (ส่งเปรต) ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10   (ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2553)


               ขนมที่สำคัญในงานทำบุญเดือนสิบ เช่น ขนมเจาะหู  ขนมลา  ข้าวต้มผัด (ที่ห่อด้วยใบกะพ้อ ม้วนใส่ข้าวเหนียว และทำเป็นสามเหลี่ยม)  ขนมพอง  ขนมเทียน    พร้อมด้วยอาหาร คาวหวาน ผลไม้ และน้ำ  ที่ถวายแด่พระสงฆ์ด้วย            
           
               ตามความเชื่อของคนโบราณที่มีการกล่าวขานให้ลูกหลานได้ฟังว่า  งานบุญแรก  เป็นวันที่พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติพี่น้องที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ดวงวิญญาณได้ถูกปลดปล่อยให้มาเยี่ยมลูกหลาน   และงานบุญสอง  เป็นวันที่พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติพี่น้องที่ได้ล่วงลับก็จะลากลับไปอยู่ ณ ที่ของพวกเขา     ดังนั้นหากใครมิได้ไปงานบุญแรก  ก็จะต้องไปงานบุญสอง  โดยเฉพาะในปีนี้งานบุญสองได้ตรงกับวันศุกร์ หากได้หยุดก็จะไปทำบุญที่บ้าน เพราะมีวันหยุดคาบเกี่ยวอีกคือ เสาร์-อาทิตย์  ซึ่งได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องเช่นกัน  
                  ทุก ๆ ปี และปีนี้เช่นกัน มอนลี่และลูก จะไปทำบุญที่วัดโคกนาว  ซึ่งเป็นวัดใกล้บ้านและสะดวกที่สุด   ในงานบุญสองนี้แม่ของมอนลี่กำชับและเตือนให้ทราบทุกครั้ง  ว่า  อย่าลืมใส่ของที่สำคัญตอนที่ไปวางที่เปรต (ร้านเปรต) ด้วย คือ  ของเครื่องแกงที่จำเป็นใช้ในครัว เช่น กะปิ เกลือ พริก น้ำ  เงินเหรียญ ข้าวสาร ใส่ถุงเล็ก ๆ   เพราะมีความเชื่อว่า พวกญาติที่ล่วงลับไปแล้ว จะได้นำติดตัวไปด้วย   
ดังนั้นอาหาร ที่นำไปวัด มีดังนี้
?        อาหารคาว-หวาน
?        ผลไม้
?        น้ำขวดเล็ก
?        ขนมลา ขนมเจาะ ข้าวต้มผัด (ที่ห่อด้วย ใบกะพ้อ มีลักษณะทรงกรวย)  ขนมพอง  ขนมเทียน   
?        ดอกไม้ ธูปเทียน
?        เงินทำบุญ และเขียนชื่อบังสุกุลผู้ที่ล่วงไปแล้ว  
?        ชุดของที่เตรียมไว้ที่เปรต  (ร้านเปรต)
                ในการไปทำบุญปีนี้ได้นำสิ่งของต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อไปถวายแก่พระสงฆ์   เพื่ออุทิศให้กับพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว  รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ให้มารับไว้.   
[ขึ้นด้านบน]

[กลับหน้าหลัก]
ผู้จัดทำ
เด็กห
ญิง กัญญาณัฐ เหล่าจันทร์  นางสาวกนกพร เสนาเถียร
ครูที่ปรึกษา คุณครู อนันต์ โสภาใฮ
โรงเรียนบ้านหนองไฮ [http://www.nonghai.net] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2