[กระทรวงศึกษาธิการ] [สพฐ.] [สปพ.มค.2] [โรงเรียนบ้านหนองไฮ] [ติดต่อเรา]
ประเพณี และ วัฒนธรรมของชาวไทย
ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
ประเพณีเดือนสิบ
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
ประเพณีไหว้พระจันทร์
ประเพณีลอยกระทง
Gallery1
Gallery2
Google
Sanook
Thairath[ลงด้านล่าง]

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งเรือยาว
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ เทศบาลเมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนชาวสกลนคร กำหนดจัด งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว  ชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดสกลนครตำนานแห่ปราสาทผึ้ง

   จัดขึ้นในช่วงออกพรรษา ระหว่างวันขึ้น 12-15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ในตอนกลางคืนของวันขึ้น13 ค่ำ ก่อนวันทำการแห่ขบวนปราสาทผึ้งชาวคุ้มต่างๆ  จะนำปราสาทผึ้งของตนที่ตกแต่งอย่างสวยงามประดับโคมไฟหลากสี มาตั้ง
ประกวดแข่งขันกัน ณ สนามมิ่งเมือง เพื่อให้ประชาชนได้ชมความสวยงามอย่างใกล้ชิด
สำหรับวันขึ้น 14 ค่ำ จะเป็นวันแห่ขบวนปราสาทผึ้งที่ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงามของคุ้มวัดต่าง ๆ แห่ไปตามถนนในเขตเทศบาลไปสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารปราสาทผึ้งแต่ละขบวนจะนำมาตั้งไว้เป็นพุทธบูชา ณ บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม  ด้วยความศรัทธาของชาวอีสานที่เชื่อว่าในเทศกาลออกพรรษาพระพุทธเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อมาโปรด เวไนยสัตว์ในโลกมนุษย์ให้พ้นทุกข์

กิจกรรม
 
พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เทศกาลของดีของแซบเมืองสกล ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานพาแลง
พิธีเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งฯ และขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ในวันที่ 13 ตุลาคม 2551 สาธิตการทำปราสาทผึ้ง
(ทุกวัน) ทำบุญตักบาตร ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ปราสาทผึ้งโบราณ จัดเตรียมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมติดดอกผึ้งที่ทำจาก
แม่พิมพ์ดอกสำมะลี อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับและเสริมบารมีเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง[ขึ้นด้านบน]
[กลับหน้าหลัก]
ผู้จัดทำ
เด็กห
ญิง กัญญาณัฐ เหล่าจันทร์  นางสาวกนกพร เสนาเถียร
ครูที่ปรึกษา คุณครู อนันต์ โสภาใฮ
โรงเรียนบ้านหนองไฮ [http://www.nonghai.net] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2