[กระทรวงศึกษาธิการ] [สพฐ.] [สปพ.มค.2] [โรงเรียนบ้านหนองไฮ] [ติดต่อเรา]
ประเพณี และ วัฒนธรรมของชาวไทย
ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
ประเพณีเดือนสิบ
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
ประเพณีไหว้พระจันทร์
ประเพณีลอยกระทง
Gallery1
Gallery2
Google
Sanook
Thairath[ลงด้านล่าง]


ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ

เป็นประเพณีที่ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมมือกันจัดขึ้นในวันแรมสิบห้าค่ำเดือนสิบ

ประเพณีเดือนสิบ

งานทำบุญเดือนสิบ ถือได้ว่าเป็นงานประเพณีสำคัญ และเป็นวัฒนธรรมทางภาคใต้ที่มีการปฏิบัติมายาวนาน ฝั่งลึก
ในจิตใจของคนในภาคใต้ทุกคนที่ต้องปฏิบัติ  ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ๆ ละ สองครั้งคือ
               - งานบุญแรก (รับเปรต) ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10   
               - งานบุญสอง (ส่งเปรต) ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 
 


ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ เทศบาลเมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนชาวสกลนคร กำหนดจัด งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว  ชิงถ้วยพระราชทานฯ
จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2551 ขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2551 ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองและ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดสกลนคร


ประเพณีไหว้พระจันทร์

เป็นเทศกาลของชาวจีนโดยปกติจะมีวันเพ็ญ เดือน 8 (เดือนกันยายน หรือตุลาคม) เทศกาลนี้จัดขึ้นกลางฤดูใบไม้ร่วงจึงเรียกว่า "จงชิว"
(Zhong Qiu) แปลว่า "กลางฤดูใบไม้ร่วง" เพื่อระลึกถึงเทพธิดาแห่งพระจันทร์


ประเพณีลอยกระทง

กระทง เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา
"มักจะ" ตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริยคติ ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์
และขอขมาต่อพระแม่คงคา
[ขึ้นด้านบน]

ผู้จัดทำ
เด็กห
ญิง กัญญาณัฐ เหล่าจันทร์  นางสาวกนกพร เสนาเถียร
ครูที่ปรึกษา คุณครู อนันต์ โสภาใฮ
โรงเรียนบ้านหนองไฮ [http://www.nonghai.net] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2