[กระทรวงศึกษาธิการ]    [สพฐ.]    [สพป.มค.2]    [โรงเรียนบ้านหนองไฮ]   [ติดต่อเรา]
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน้าหลัก
กำเนิดอาเซียน
สัญลักษณ์อาเซียน
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
อาเซียน +3 กับ อาเซียน +6
กฎบัตรอาเซียน
เพลงประจำอาเซียน
การแต่งกายของแต่ละประเทศอาเซียน
คำทักทายของแต่ละประเทศอาเซียน
ดอกไม้ประจำชาติประเทศอาเซียน
ธงประจำชาติ
Google
Sanook
Thairath

[ลงด้านล่าง]

การแต่งกายของแต่ละประเทศอาเซียน

การแต่งกายประจำชาติไทย

ชุดแต่งกายประจำชาติพม่า

 

ชุดแต่งกายประจำชาติลาว

ชุดแต่งกายประจำชาติเวียตนาม

ชุดแต่งกายประจำชาติกัมพูชา

ชุดแต่งกายประจำชาติฟิลิปปินส์

ชุดแต่งกายประจำชาติมาเลเซีย

        

ชุดแต่งกายประจำชาติสิงคโปร์

      

ชุดแต่งกายประจำชาติบรูไน

 

     

ชุดแต่งกายประจำชาติอินโดนีเซีย

    

[ขึ้นด้านบน]

[กลับหน้าหลัก]

ผู้จัดทำ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เหล่าจันทร์และ เด็กหญิงสุดารัตน์ นามา
คุณครูที่ปรึกษา นาย อนันต์ โสภาใฮ

โรงเรียนบ้านหนองไฮ [http://www.nonghai.net]