ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญราชตระกูล

พระราชตระกูลในสามรุ่นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระชนก:
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก
พระอัยกาฝ่ายพระชนก:
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระปัยกาฝ่ายพระชนก:

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:

สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

พระอัยยิกาฝ่ายพระชนก:
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

พระปัยกาฝ่ายพระชนก:

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:

สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา

พระชนนี:
สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนน
พระอัยกาฝ่ายพระชนนี:
พระชนกชู

พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:

คหบดี (ชุ่ม)


พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:

ไม่ทราบ


(กลับหน้าหลัก)

ผู้จัดทำ
นางสาว กัญญาณัฐ เหล่าจันทร์ และ นางสาว สุดารัตน์ นามา
ครูผู้สอน นาย อนันต์ โสภาใฮ
โรงเรียนบ้านหนองไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2