ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ติดต่อเรา


1.นางสาว กัญญาณัฐ เหล่าจันทร์

E-Mail : aum_inno.com@hotmail.com

โรงเรียนบ้านหนองไฮ


2.นาสาว สุดารัตน์ นามา

E-Mail : sudaratza112@gmail.com

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(กลับหน้าหลัก)

ผู้จัดทำ
นางสาว กัญญาณัฐ เหล่าจันทร์ และ นางสาว สุดารัตน์ นามา
ครูผู้สอน นาย อนันต์ โสภาใฮ
โรงเรียนบ้านหนองไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2