[กระทรวงศึกษาธิการ]  [สพฐ.]  [สพป.มค.2]  [โรงเรียนบ้านหนองไฮ]  [ติดต่อเรา]
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หน้าแรก
พระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจ
การเสียดินแดน
พระราชปณิธาน
พระราชนิพนธ์
พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕
Google
Sanook
Thairathพระราชนิพนธ์

ทรงมีพระราชนิพนธ์ ทั้งหมด 10 เรื่อง

1 ไกลบ้าน
2 เงาะป่า
3 นิทราชาคริต
4 อาบูหะซัน
5 พระราชพิธีสิบสองเดือน
6 กาพย์เห่เรือ
7 คำเจรจาละครเรื่องอิเหนา
8 ตำรากับข้าวฝรั่ง
9 พระราชวิจารณ์จดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี
10 โคลงบรรยายภาพรามเกียรติ์


[กลับหน้าหลัก]

ผู้จัดทำ
นางสาว กัญญาณัฐ เหล่าจันทร์ และ เด็กหญิง สุดารัตน์ นามา
ครูที่ปรึกษา นาย อนันต์ โสภาใฮ
โรงเรียนบ้านหนองไฮ [http://www.nonghai.net] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2