ปั่นเพื่อพ่อ B I K E   F O R   D A D
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ
กระทรวงศึกษาธิการสพฐ.สพป.มค.2โรงเรียนบ้านหนองไฮติดต่อเรา
ปั่นเพื่อพ่อ
เสื้อ
เข็มกลัด
กิจกรรม
ตราสัญลักษณ์
ความหมาย
พระราชปณิทาน
สายรัด
เสื้อ
ทำตามคำสอน
พรของพ่อ
google
sanook
face
สสวท.

ปั่นเพื่อพ่อ
เส้นทางปั่นเพื่อพ่อ ใน กทม.
ตราสัญลกษณ์ ปั่นเพื่อพ่อ
4 กิจกรมหลัก
เข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน
ความหมายตราสัญลักษณ์
พระราชปณิธาน
สายรัดน้ำดื่มพนะราชทาน
เสื้อจักรยานพนะนาชทาน

ผู้จัดทำ
นางสาวสุทธิดา  บุญตู้ และ นางสาวสายชล  ปาสานะตี
ครูผู้สอน  นาย อนันต์  โสภาใฮ
โรงเรียนบ้านหนองไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2