ปั่นเพื่อพ่อ B I K E   F O R   D A D
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ
กระทวงศึกษาธิการสพฐ.สพป.มค.2โรงเรียนบ้านหนองไฮติดต่อเรา
ปั่นเพื่อพ่อ
เส้นทางปั่น
สัญลักษณ์
กิจกรรมหลัก
เข็มกลัก
ความหมาย
ความหมาย
สายรัดพระราชทาน
เสื้อจักรยาน
ทำตามพ่อสอน
ทำตามพ่อ
google
sanook
facebook
สสวท.

ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad

        สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จะทรงนำคนไทยทั่วประเทศปั่นจักรยานอีกครั้ง เพื่อ “ในหลวง” ผ่านกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” Bike for Dad ในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2558 มี 67 ประเทศทั่วโลกตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
พร้อมกัน 11 ธ.ค. 2558 เวลา 15.00 น.
       คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เข้าร่วมประชุม
เพื่อรับทราบกรอบแนวทางในการจัดกิจกรรมตามพระราชปณิธานและพระราโชบายของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ร่วมใจทดแทนพระคุณพ่อ เพื่อความสามัคคีของชาวไทยและต่างชาติ เพื่อสุขภาพกายและใจ ตลอดจนความสดชื่นแจ่มใส และชมศิลปวัฒนธรรมของชาติ โขนกลางแปลงเฉลิมพระเกียรติ

[กลับหน้าหลัก]

ผู้จัดทำ
นางสาวสุทธิดา  บุญตู้ และ นางสาวสายชล ปาสานะตี
ครูผู้สอน นาย อนันต์  โสภาใฮ
โรงเรียนบ้านหนองไฮ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2