ปั่นเพื่อพ่อ B I K E   F O R   D A D
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ
กระทวงศึกษาธิการสพฐ.สพป.มค.2โรงเรียนบ้านหนองไฮติดต่อเรา
ปั่นเพื่อพ่อ
เส้นทาง
ตราสัญลักษณ์
กิจกรรม
เข็มกลัด
ความหมาย
พระราชปณิทาน
สายรัด
เสื้อ
ทำตามพ่อ
พรของพ่อ
google
sanook
facebook
สสวท.

เข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน

                             สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ทรงออกแบบเข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติ Bike For Dad โดยมีความหมายอันลึกซึ้งและเป็นสิริมงคล เข็มกลัดมงคล ทรงกลมพื้นหลังสีเหลียง มีตราสัญลักษณ์ กิจกรรม Bike For Dad
ภาพด้านหลังเป็นพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท อันคือแสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ภาพด้านหน้าเป็นหมู่พสกนิกรที่ถวายตวามจงรักภักดีปั่นจักรยานต่อพ่อหลวงของปวงไทย

[กลับหน้าหลัก]

ผู้จัดทำ
นางสาวสุทธิดา  บุญตู้ และนางสาวสายชล  ปาสานะตี
ครูผู้สอน นาย อนันต์  โสภาใฮ
โรงเรียนบ้านหนองไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2