ปั่นเพื่อพ่อ B I K E   F O R   D A D
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ
กระทรวงสพฐ.สพป.มค.2โรงเรียบ้านหนองไฮติดต่อเรา
ปั่นเพื่อพ่อ
เส้นทาง
ตราสัญลกษณ์
กิจกรรมหลัก
เข็มกลัด
ความหมายตราสัญลักษณ์
พระปณิทาน
สายรัด
เสื้อ
ทำตามพ่อ
พรของพ่อ
google
sanook
facebook
สสวท.

พระราชปณิทาน

1. เฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี กตัญญูตเวทีต่อพระมหากษัตริย์
2. ร่วมใจแทนพระคุณของพ่อ
3. เพื่อแสดงควาสามารถของชาวไทยทั้งโลก
4. เพื่อสุขภาพกายแลพใจ ตลอดจนความสดชื้นแจ่มใส
5. เพื่อชมศิลปวัฒนธรรมไทย (โขน)

[กลับหน้าหลัก]

ผู้จัดทำ
นางสาวสุทธิดา  บุญตู้ และ นางสาวสายชล  ปาสานะตี
ครูผู้สอน นาย อนันต์  โสภาใฮ
โรงเรียน้านหนองไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2