พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่าตักสิลานคร


การเดินทาง

  การเดินทาง
                  รถยนต์ส่วนบุคคล  จากกรุงเทพฯเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข ๑ พหลโยธิน) แล้วต่อ
ด้วยทางหลวงหมายเลข ๒ มิตรภาพ) ที่จังหวัดสระบุรี ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖)
เข้าจังหวัดบุรีรัมย์ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙) ผ่านอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอ 
บรบือ เข้าสู่จังหวัดมหาสารคาม รวมระยะทางประมาณ ๔๗๕ กิโลเมตร  หรือ  จากกรุงเทพฯเดินทางไปตาม
ทางหลวงหมายเลข ๑ พหลโยธิน) แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๒ มิตรภาพ) ที่จังหวัดสระบุรี ผ่านจังหวัด
นครราชสีมาถึงอำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  เลี้ยวขวาไปตามถนนหมายเลข 24  (ถนนแจ้งสนิท) ผ่าน
อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  เข้าสู่ตัวเมืองมหาสารคาม
                      รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดาและรถปรับ
อากาศบริการวันละหลายเที่ยว รายละเอียดสอบถามได้ที่สถานีเดินรถสายตะวันออกเฉียงเหนือ หมอชิต
๒ โทร. ๙๓๖-๒๘๕๒-๖๖ สำหรับบริษัทเดินรถเอกชนที่วิ่งบริการไปจังหวัดมหาสารคามคือ มงคลทัวร์ โทร.
๐๔๓) ๗๑๑๐๗๒ กรุงเทพฯ โทร. ๙๓๖-๓๖๓๘-๙        และอีกหลายบริษัททั้งที่วิ่งถึงจังหวัดมหาสารคาม 
 และผ่านอีก  เช่นสายกรุงเทพฯไปอุบลราชธานี     สายกรุงเทพฯไปร้อยเอ็ด   สายกรุงเทพฯไปนครพนม 
สายกรุงเทพฯไปสกลนคร หรือสายกรุงเทพฯ ไป จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นต้น
 สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถไฟ หรือเครื่องบิน จะต้องลงที่จังหวัดขอนแก่น แล้วต่อรถยนต์ไป
จังหวัดมหาสารคามอีกประมาณ ๗๒ กิโลเมตร  หรือถ้าไปรถไฟจากกรุงเทพจะลงที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัด
ขอนแก่น  แล้วต่อรถยนต์ประจำทาง   ไปอีกระยะทางประมาณ ทาง  70  กิโลเมตรก็จะถึงตัวจังหวัด

ประวัติของจังหวัดมาหาสารคาม
ที่ตั้งและอาณาเขต
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ
การเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเพณีประจำจังหวัด
ต้นไม้ประจำจังหวัด
ดอกไม้ประจำจังหวัด
ตราของจังหวัดมหาสารคาม
คำขวัญของจังหวัดมหาสารคาม
การแต่งกาย
อาหารขึ้นชื่อ
Google
Sanook
Thairath
facebook
ผู้จัดทำ
นาย รุ่งวิวัฒน์ ประนนท์ และ นางสาว ปิยฉัตร หวังสุดใจ
คุณครูที่ผึกสอน นาย อนันต์ โสภาไฮ
โรงเรียนบ้านหนองไฮสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2