พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
ความเป็นมาพระธาตุนาดูน
การขุดพบองค์พระธาตุนาดูน
โครงสร้างพระธาตุนาดูน
การเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว
พุทธศิลปะทวารวดี
พระกรุพระธาตุนาดูน
องค์พระธาตุนาดูน
พระกรุพระธาตุนาดูน
ฟ้อนสัการะพระธาตุนาดุน
google
sanook
facebook
สสวท.

การเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว

     การเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว
           เดินทางจากตัวเมืองมหาสารคามใช้เส้นทางหมายเลข 2040 ผ่านอำเภอแกดำ อำเภอวาปีปทุม แล้วเลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหมายเลข 2045 ถึงอำเภอนาดูน ห่างจากตัวเมืองมหาสารคาม ประมาณ  65 กิโลเมตร
     การเดินทางสู่พระธาตุนาดูน
       
 เส้นทางสู่อำเภอนาดูนมาได้หลายทาง เส้นทางหลักๆ ที่ใช้กันคือมหาสารคาม - นาเชือก แล้วเลี้ยวเข้านาดูน เส้นทางลาดยางมีหลุมบ่อบ้างนิดๆ หน่อยๆ ตามสมควรแก่อัตภาพของถนนนอกตัวเมือง ก่อนจะถึงตัวอำเภอนิดหน่อยจะเห็นป้ายชี้บอกทางลัดเข้างานนมัสการพระธาตุนาดูน (ในกรณีที่มาตรงกับช่วงงานเหมือนกับผม) แต่ถ้ามาในช่วงปกติทั่วไป ก็เข้าตัวเมืองนาดูนเลี้ยวเข้าทางเข้าพระธาตุโดยตรงก็จะไม่มีปัญหาอะไร สำหรับคนที่มาตามป้ายที่เขียนว่าเส้นทางลัดบางทีก็จะมาโผล่กับเส้นทางแปลกๆ เป็นลูกรังอย่างที่เห็น ทางด้านตะวันออกขององค์พระธาตุพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นทุ่งนา มีถนนลูกรังตัดผ่านมีทางตัดกันไปตัดกันมา ชวนงง แต่ในที่สุดก็หาทางไปลานจอดรถใกล้ๆ พระธาตุที่ด้านทิศใต้ (พิพิธภัณฑ์จำปาศรี) ระหว่างทางเห็นมีรถบริการ คงสำหรับผู้ที่ต้องจอดรถเอาไว้ที่ลานจอดรถด้านนอกไกลๆ หรือสำหรับรถบัสขนาดใหญ่ เพราะคงไม่มีที่จอดรถมากพอสำหรับรองรับประชาชนที่ศรัทธาพระธาตุนาดูทั้งหมดได้ ด้วยเหตุว่าพระธาตุองค์นี้ได้สมญาว่าเป็นพุทธมณฑลแดนอีสาน ผู้คนหลั่งไหลมาจากทุกๆ จังหวัดในภาคอีสานเพื่อนมัสการพระธาตุ เหมือนกับงานนมัสการพระธาตุพนม ยังไงยังงั้น นอกจากนั้นก็ยังมีคนที่เดินทางมาจากภาคอื่นๆ ทั่วประเทศอีกด้วย
กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว
นมัสการพระธาตุนาดูน
     คำนมัสการพระธาตุนาดูน
          อะติเตกิระ จำปาศรีนะคะเร สัมมาสัมพุทธะ สารีริกธาตุ นาตุละมัง นะคะระฐาเนวะ มหาสาระคามัง นะคะระสีมัง ปัจจุปันนัญจะ สิระสานะมามิ (สิระสานะมามะ)
     อานิสงส์ที่ได้รับ
         เพิ่มพูนบารมี ศูนย์รวมความดี บารมีแดนอีสาน
เทศกาลและงานประจำปี
งานนมัสการพระธาตุนาดูน ณ บริเวณพระธาตุนาดูน จัดงานในช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือวันมาฆบูชา ของทุกปี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพุทธศาสนา อันเป็นการสืบทอดวิถีปฏิบัติอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบไป
ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมประกอบด้วย การเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุ การบวงสรวงองค์พระบรมธาตุ การปฏิบัติธรรมวิปัสสนา การทำบุญตักบาตร การสวดมนต์ฟังธรรม ขบวนแห่ประเพณี 12 เดือน การแสดงแสง สี เสียง ประวัติความเป็นมานครจำปาศรี และการแสดงมหรสพสมโภชตลอดงาน

[กลับหน้าหลัก]

ผู้จัดทำ
นางสาวสายชล  ปาสานะตี และ นางสาวสุทธิดา  บุญตู้
ครูผู้สอน
นายอนันต์  โสภาใฮ
โรงเรียนบ้านหนองไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2