พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
ความเป็นมาพระธาตุนาดูน
การขุดพบองค์พระธาตุนาดูน
โครงสร้างพระธาตุนาดูน
การเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว
พุทธศิลปะทวารวดี
พระกรุพระธาตุนาดูน
องค์พระธาตุนาดูน
พระกรุพระธาตุนาดูน
ฟ้อนสัการะพระธาตุนาดุน
google
sanook
facebook
สสวท.

พระกรุพระธาตุนาดูน

       พระกรุพระธาตุนาดูน
     พระนั่งเมืองพระธาตุนาดูน
     พระนาคปรกเข่าชัน
     พระบูชานาคปรก
     พระพิมพ์กันทรวิชัย
     พระพิมพ์ปางนั่งสมาธิ
     พระพิมพ์ปางนาคปรก จงอาง
     พระพิมพ์ดินเผานาคปรก
     พระพิมพ์ปางปรกโพธิ์
     พระพิมพ์ปางประทานพร
     พระพิมพ์ปางยมกปาฏิหารย์
     พระพิมพ์สองหน้านาคปรก
     พระพุทธรูปปางนาคปรกทรงใบไม้
     พระพุทธรูปปางเสด็จลงจากดาวดึงห์

[กลับหน้าหลัก]

 

ผู้จัดทำ
นางสาวสายชล  ปาสานะตี และ นางสาวสุทธิดา  บุญตู้
ครูผู้สอน
นายอนันต์  โสภาใฮ
โรงเรียนบ้านหนองไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2