ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.มหาสารคามเขต๒